CarePortal ONS ECD

CarePortal

CarePortal Implementatiepartner

Met CarePortal blijft er meer tijd over voor wat echt belangrijk is, meer tijd voor zorg en meer tijd om aandacht te geven aan de bewoners.

 

Elektronisch Cliënten dossier (ECD)

CarePortal is een digitale omgeving waarin je cliëntgegevens registreert en verzamelt. In het ECD zien zorgmedewerkers en behandelaren direct wat het zorg- en begeleidingsplan van de client is, alsmede de gemaakte afspraken met cliënten en hun vertegenwoordigers.

Het ECD geeft overzicht en inzicht in het zorgleefplan en de dagelijkse zorgbehoeftes van de cliënt. Daarnaast kun je zorg- en administratief gerelateerde cliëntgegevens in het ECD opslaan. 

Snel vinden wat je zoekt via onderstaande Inhoudsopgave

Het Elektronische Cliënten Dossier (ECD) is er voor verschillende takken van zorg

Woonzorg

CarePortal ondersteunt vooral kleinschalige  particuliere woonzorgvormen. 

Voor grotere (reguliere) instellingen is Ons® van Nedap geschikter.

Thuiszorg

Voor thuiszorg is het ECD van Ons® van Nedap het meest geschikt.Hospice

Voor hospices en andere woonzorgvormen zonder winstoogmerk zijn er mogelijkheden om een gratis licentie te verkrijgen op het ECD van CarePortal.

Element Portalise Hart
"Wij werken al vele jaren naar volle tevredenheid met het Careportal ECD binnen onze organisatie"
CarePortal | ECD 1
Liane Lemmers
Zorgondernemer

Waarom kiezen voor het ECD van CarePortal?

CarePortal zorgt voor verbetering van kwaliteit en doelmatigheid van je organisatie. Een van de voordelen is de ondersteuning van het methodisch werken. Door middel van meldingen in het systeem worden zorgmedewerkers er bijvoorbeeld aan herinnerd om periodieke evaluatiegesprekken met cliënten en/of disciplines in te plannen. 

Het ECD geeft je tevens de mogelijkheid om waar dan ook cliëntgegevens in te zien en te bewerken. Door in te loggen op een smartphone of tablet ben je niet meer gebonden aan een vaste (werk)plek. Het ECD helpt je een efficiënte en snelle (kennis)overdracht te doen. Hierdoor ben je eenvoudig en snel op de hoogte van de meest relevante rapportages en informatie.  

Een overzicht van de functies van CarePortal

Wat zijn de mogelijkheden en de functies van het Zorg(leef)plan

 

Het persoonlijke Zorg(leef)plan, begeleidingsplan of ondersteuningsplan is het hart van het zorgdossier. In een multidisciplinair dossier is het Zorg(leef)plan uitgebreid met een geïntegreerd behandelplan. De zorgprofessionals die betrokken zijn bij de cliënt stellen dit plan samen met de cliënt op. Hierin worden alle doelen en acties vastgelegd. Iedereen die bij de cliënt betrokken is, inclusief de cliënt zelf, kan hierin lezen waaraan gewerkt wordt. 

Voor wie is het ECD te gebruiken?

De gebruikers van een ECD

Het ECD is toegankelijk voor alle zorgprofessionals, zoals wijkverpleegkundigen, ambulant begeleiders, verzorgenden, persoonlijk begeleiders, artsen, behandelaren, verpleegkundigen, klantadviseurs en management. Daarnaast maken ook andere afdelingen zoals planning, administratie en financiën gebruik van het ECD. 

Tenslotte hebben cliënten en cliëntvertegenwoordigers het recht om hun eigen dossier in te zien. Via cliëntportalen hebben zij toegang tot hun eigen gegevens.